SJS ODIN-Klasse

DK8340

SJS "ODIN", Modell 1:10 in Danmarks Jernbanemuseum.

DSB Museum 1947, © Danmarks Jernbanemuseum, www.jernbanekilder.dk: DJM01-00002306


Zum SJS ODIN-Steckbrief