"Bænkevogne"

DK10050

OKMJ J 81, "Syd Fyenske Veteranjernbane" (SFvJ).

Fåborg 2017, © Sebastian Tuschick

Zum "Bænkevogne"-Steckbrief