HANOMAG 1´ B, VULCAN 1´ B

DK9080

Börringe-Östratorp Järnväg, BÖJ 50 "Smyge".

Foto: E. Gustafsson, - 1941

© Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KDAF04854


Zum HANOMAG 1´ B, VULCAN 1´ B-Steckbrief