Københavns Belysningsvæsen (KB)

DK4185

Deutz-Kleinlok des Valby Gasværk, Typ MLH 222 F.

Hedehusene 2010, © Sebastian Tuschick


Zurück zu Københavns Belysningsvæsen