"Venice Simplon-Orient-Express" (VSOE) 2013

DK10221

DSB MZ 1401 mit "Venice Simplon-Orient-Express" (VSOE), Wasserversorgung durch "Aabenraa Brandvæsen".

Padborg 2013, © Ole Dinesen, www.oledinesen.dk


Zum "Venice Simplon-Orient-Express" 2013-Bericht