Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad (HC)

DK8298

Uppsala-Gävle Järnväg UGJ 205.

Bild: -, Gävle Södra 1935

© Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KDAJ03169


Zur Hilding Carlsson Geschichte