DSB MK 601-625

DK4843

Railion MK 618.

Padborg 2011, © Sebastian Tuschick

Zum MK-Steckbrief