LJ, OHJ, HVJ

DK5479

LJ 19 bei der "Museumsbanen Maribo-Bandholm" (MBJ).

Bandholm 2010, © Erhard Dohrendorf