Fahrzeugliste "Rulleskøjter"


Fahrzeugliste "Rulleskøjte"
Hersteller Fabriknr. / Baujahr Betriebsnr.
Frichs 476 / 1953 HV DL 100
TFJ ML 4
HP 14 "Thyboen"
1953 von HV in Dienst gestellt
1962 an TFJ verkauft
1969 an HP verkauft
2000 an LFB
2007 an MHVJ getauscht
Frichs 477 / 1953 ØSJS 8
ØSJS DL 8
ØSJS M 8
1953 von ØSJS in Dienst gestellt
1978 umgezeichnet
1980 umgezeichnet
1993 an ØSJK
Frichs 478 / 1953 RHJ DL 41
HHJ DL 12
DDS 264
1953 von RHJ in Dienst gestellt
1969 an HHJ verkauft
1987 an DDS verkauft
1991 abgestellt, 1994 verschrottet
Frichs 479 / 1953 HOJ DL 400
DDS 14
DDS R9 / 219
1953 von HOJ in Dienst gestellt
1968 an DDS verkauft
1981 umgezeichnet
1989 abgestellt, 1994 verschrottet
Frichs 480 / 1953 ØSJS 9
ØSJS DL 9
ØSJS M 9
1953 von ØSJS in Dienst gestellt
1978 umgezeichnet
1980 umgezeichnet
1993 an ØSJK
Frichs 481 / 1953 HV DL 101
MFVJ M 5
DDS 13
DDS R10 / 218
1953 von HV in Dienst gestellt
1962 an MFVJ verkauft
1966 an DDS verkauft
1981 umgezeichnet
1989 abgestellt, 1994 verschrottetZum "Rulleskøjter"-Dossier

Zur Fahrzeug-Übersicht