Stromliniendesign

DK8727

Atchison, Topeka & Santa Fe Railway, ATSF 3460 "Blue Goose".

- -, © Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KDAN00247