Stromliniendesign

DK8726

Southern Pacific Railroad, SP GS-3 4416.

- -, © Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KDAN00250