Stromliniendesign

DK8529

"Burlington Zephyr", Chicago, Burlington & Quincy Railroad.

- -, © Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KBAA00337