Stromliniendesign

DK8528

Stromlinien-Dampflok der Chicago, Burlington & Quincy Railroad.

- -, © Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KBCA00279