Stromliniendesign

DK8527

"Burlington Zephyr", Chicago, Burlington & Quincy Railroad.

- -, © Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KBCA00280