Stromliniendesign

DK8724

NS PO 3.

- -, © Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KDAN00348