SJ Rutebil

DK7689

ex DSB rutebil 570 bei der SJ: Chassis Volvo B655-08, Karosserie Smith, Mygind & Hüttemeier.

Bild: -, Malmö 1967

© Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se: KBDB14004_12